Olympia Tholen Gymnastiekplezier voor iedereen

Aangesloten bij de KNGU

Onderscheiden met de koninklijke erepenning

ContactAlgemene zaken

secretaris@olympia-tholen.nl

 


Bestuur


Voorzitter

Vacant – interesse? Neem contact met een van de bestuursleden op!

 


Penningmeester

Wilma Dek

penningmeester@olympia-tholen.nl

 


Secretaris

Servaas Brouwer

secretaris@olympia-tholen.nl

 


Ledenadministratie

Leanne van Houdt

leden@olympia-tholen.nl

 


Algemene bestuursleden


Erika Rottier

Servaas Brouwer

 


Leiding

 


Erika Rottier

erikaburger@hotmail.com

 

Marjolijn Wilthagen


Myrthe Bout

 

Manon Stuivenberg

sportjefitmetmanon@gmail.com

 

Yvonne Otto

yvoneot@hotmail.com

Introductie


Olympia Tholen is een gymnastiekvereniging met een grote diversiteit aan :

gym - turnen - springen - dans

Met de juiste, professionele begeleiding
en landelijke erkenning

Gymnastiekplezier,

voor iedereen, voor alle leeftijden,
dat is ons doel, dat is ons streven

Groepen


Kleuters

Voor 4 tot 6-jarigen is er de mogelijkheid tot kleutergym. Een kleuter heeft bewegingsruimte nodig; klimmen en klauteren in wandrekken, springen op en over de banken en de mat, rollen van een schuinvlak, schommelen aan en in de ringen en de touwen, spelen en bewegen op muziek. Dit zijn enkele zaken die tijdens de gymlessen aan de orde komen.


Gymnastiek jongens

Voor alle jongens vanaf groep 3 is er een speciaal "jongensuurtje". Er komen allerlei dingen aan de orde tijdens deze lessen. Allerlei spelvormen worden er gedaan: blokjes voetbal en jagerbal om maar iets te noemen. Specifiek voor de jongens is het turnen aan de brug met gelijke liggers en het rek. Maar ook springen, zwaaien en rollen zijn voor de jongens leuke gymonderdelen.  


Gymnastiek meisjes

Voor dit deel van de gymnastiek zijn er gecombineerde groepen voor de meisjes van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar er wordt hier wel gewerkt op verschillende niveaus. Tijdens deze lessen wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en de capaciteiten van iedereen afzonderlijk.

Ook komen hier natuurlijk verschillende spelvormen in voor en ook het werken op muziek is een belangrijk onderdeel, vooral in de lagere groepen. In de jongere groepen wordt gestart met het aanleren van de basisvormen en dat wordt in de jaren verder uitgebreid tot acrobatische en gymnastische turnelementen. Wanneer de docent aanleg of talent ziet in een individu, krijgt zij de kans het bij een groep te proberen wat meer gebaseerd is op turnen, de trainingsklas of misschien wedstrijdgroep. Specifieke meisjestoestellen zijn de balk, de brug met ongelijke liggers, de lange mat, springen en de ringen.


Trainingsklas

Deze leden komen uit diverse groepen, zowel van het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Om in deze groep te komen, moet je geselecteerd worden door de leiding. Deze meiden hebben aanleg of talent om meer te leren dan zij aangeboden zullen krijgen in de recreatielessen. Zij zitten boven het gemiddelde niveau van de recreant en doen mee aan wedstrijden in de regio. De mogelijkheid om door te stromen naar de wedstrijdgroep wordt vergroot. Van hen wordt verwacht dat zij zich 100% inzetten in de lessen om een hoger niveau te behalen. Zij trainen voor wedstrijden in verschillende divisies in de regio (uitleg hierover is te vinden op www.kngu.nl of na te vragen bij de betreffende leiding).


Wedstrijdgroep

Zij zijn geselecteerd op basis van hun prestaties, aanleg en talenten. De leiding selecteert de leden die in aanmerking komen voor deze groep. Zij trainen voor wedstrijden in verschillende divisies in de regio  (uitleg hierover is te vinden op www.kngu.nl of na te vragen bij de betreffende leiding). Ook van hen wordt 100% inzet verwacht tijdens de reguliere lessen en extra trainingen.


Springen

Tijdens de lessen van Olympia wordt er voornamelijk gesprongen op de minitrampoline, trampoline en paard en de tumblingbaan. Bij het basisonderwijs komt ook de lange mat en de kast aan de orde. Er wordt natuurlijk begonnen met eenvoudige sprongen zoals een streksprong, hurksprong en wanneer men iets langer bezig is worden er salto's e.d. aangeleerd. Ervaar de wereld van het springen, uitdagend en spannend.


Sport en spel 50+

Al enkele jaren hebben we een groep voor 50+-ers. Soms speelt de muziek een grote rol, er worden loop- en spieroefeningen gedaan, grondoefeningen en vaak wordt er afgesloten met een balspel. Het is een leuke tijdsbesteding op de dinsdagmorgen en je blijft er fit bij. Gezelligheid is ook in deze groepen van groot belang.

Leden en contributie


Wilt je eerst eens komen kijken bij Olympia ?

Dat kan hoor. Je kunt namelijk ter introductie een aantal keer vrijblijvend en gratis aan een les deelnemen. Meer weten? Mail naar leden@olympia-tholen.nl en meld je aan met je volledig naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en zo mogelijk de voorkeur voor welke groep en eventueel tijdstip. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons omtrent de locatie, het tijdstip en bij wie je je moet melden. De desbetreffende leiding zullen wij op je komst voorbereiden.


Contributies per 1 januari 2023


Tot en met 15 jaar:

45 minuten (ouder-kindgym) € 26,25

Bij 1 lesuur € 35,00

Bij 2 lesuren € 53,00

Bij trainingsklas/wedstrijdgroep/VO 1,5 uur € 53,00

Bij trainingsklas/wedstrijdgroep/VO 2 uren € 59,50

Bij trainingsklas/wedstrijdgroep/VO 1,5 uur + 1 uur extra € 69,00

Bij trainingsklas/wedstrijdgroep/VO 2 uren + 1 uur extra € 75,00


Vanaf 16 jaar:

Bij 1 lesuur € 40,75

Bij 1,5 lesuur € 60,50

Bij 2 uren € 69,00

Bij 1,5 uur turnen + 1 uur extra € 80,00

Bij 2 uren turnen + 1 uur extra € 86,00

Sport en Spel 50+ € 43,75


Inschrijfgeld voor alle leeftijden/groepen € 10,00


Wil je Lid worden?

Stuur dan een mail naar:  leden@olympia-tholen.nl , ook weer met vermelding van je persoonsgegevens. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht omtrent toelating, kosten en betaalwijze.

 

Adreswijzigingen

Een adreswijziging dien je door te geven bij de ledenadministratie: leden@olympia-tholen.nl


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk, of via email opgezegd worden bij de ledenadministratie: leden@olympia-tholen.nl .

Opzegging dient te geschieden voor aanvang van een nieuw kwartaal. Contributie voor een lopend kwartaal wordt niet geretourneerd. De penningmeester zal de automatische incasso stop zetten.


Olympia Tholen

Lesrooster - Meulvliet

Maandag

Groep 1-2  - Esther Vreezen

15.15 – 16.15 uur

Groep 3-4 - Karima Verkamman

16.15 - 17.15 uur

Groep 5-6 - Topagna Tol

17.30 – 18.30 uur

Groep 7-8 - Topagna Tol

18.30 - 19.30 uur


Dinsdag

Ouder / Kind Gym - Erika Rottier

8.45 - 9.30 uur


Woensdag

Trainingsklas 1 - Yvonne Otto

17.00 – 18.30 uur

Trainingsklas 2 - Yvonne Otto

18.30 – 20.00 uur

Volwassenen gym - Erika Rottier

20.00 - 21.00 uur (even weken)

21.00 - 22.00 uur (oneven weken)


Donderdag

Sport en Spel Groep 1 - Manon Stuivenberg

13.00 - 14.00 uur

Sport en Spel Groep 2 - Manon Stuivenberg

14.00 - 15.00 uur


Vrijdag

Springgroep - Anna Dek en Maria Dek

17.30 - 18.30 uur


Vakanties

Waiting………..

Agenda

7-okt GS ZWN Individueel springen Oostburg

4-nov GS ZWN DE Zevenbergen

18-nov GS ZWN ABC  


Voor vragen en opmerkingen over: secretaris@olympia-tholen.nl

Turnpakjes


Het aanschaffen van onderstaand turnpakje is verplicht voor diegene die deelneemt aan

wedstrijden in groepsverband. Enkel bij het groepsspringen is een bijpassend broekje ook

verplicht. Wanneer uw dochter geen turnpakje (en waar nodig geen turnbroekje) heeft, zal zij niet kunnen deelnemen aan wedstrijden.


U kunt zelf via de link een:

TURNPAKJE BESTELLEN

Vragen, of een turnpakje/broekje bestellen?
Neem contact op met de leiding van uw zoon of dochter.

Neem contact op met

Privacy policy

Olympia on Instagram